Review: Red Rising – Pierce Brown

19807788

Norwegian: Rød Revolt

Published: 28 January 2014

Genre: Science Fiction, Young Adult, Dystopia

Pages: 382

Rating: ♥ ♥ ♥ ♥

English:

Red Rising is a dystopian book where society is divided into groups by color. The highest group The Golds have all the power and control of the lower colors. There are strict rules each group must live by, and they have little free choices in life.

16 year old Darrow is a Red. He has lives his entire life underground on Mars. Where he must work in the mines to dig for Helium-3. They have to mine enough each day to make the quota so that the society is happy, otherwise there will be consequences.

His wife Eo has a secret dream of rebelling against the society. And after she was hanged for singing the forbidden song, it was Darrow who got involved with the resistance group Sons of Ares. He gets the task to infiltrate The Golds. The gods of the society. And the Red is now Rising.

Thoughts :

I like dystopian books, it is one of my favorite genres to read. It was interesting how the author has built up the society, and how it works. In the beginning it was difficult to get into the book. Many new words and names, which made it difficult to distinguish people and places. It also took some time before I realize how the hierarchy worked and how the different colors fit in the society.

This book was very exciting to read, and you never knew what was going to happen on the next page. I buddyread the book with a friend. We talked almost every day about it, about what had happened and what we thought was going to happen.

Red Rising is really an action full book with political and tactical games. I really liked this book.

This was me ….

624529

…. every time this was happening!

15207837

 

Norsk: Rød Revolt

Red Rising er en dystopisk bok hvor samfunnet er delt opp i grupper etter farger. Den høyeste gruppen The Golds har all makten og kontrollen over de lavere fargene. Det er strenge regler hver gruppe må leve etter, og de har lite frie valg i livet.

16 år gamle Darrow er en Red. Han har levd hele sitt liv under jorden på Mars. Hvor han må jobber i gruver for å grave etter Helium-3. De som bor der er nødt til å mine nok for kvoten hver dag for samfunnet, ellers får det konsekvenser. Det er et hardt og slitsomt liv.

Hans kone Eo har en hemmelig drøm om opprør mot samfunnet. Og etter at hun ble hengt for å synge den forbudte sangen, er det Darrow som blir fanget opp av motstandsbevegelsen Sons of Ares. Og han får oppgaven om å innfiltrere The Golds.

Tanker:

Jeg liker dystopiske bøker, det er en av mine favoritt sjangere å lese. Det var interessant hvordan forfatteren hadde laget  samfunnet, og hvordan det var bygget opp. I starten var det litt vanskelig å komme inn i boken. Mange nye ord og navn, som gjorde det litt vanskelig å skille personene og stedene. Det tok også litt tid før jeg skjønte hvordan hierarkiet fungerte og de forskjellige fargenes plass i samfunnet.

Denne boka var veldig spennende og du visste aldri hva som kom til å skje på neste side. Jeg leste boka med en venn. Vi snakket nesten hver dag om den, om hva som hadde skjedd og hva vi trodde kom til å skje.

Red Rising er virkelig en action full bok med politisk og taktisk spill. Jeg likte virkelig boken.

6 thoughts on “Review: Red Rising – Pierce Brown

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s